Poesi från 1995

En kram alla behöver

För att värmer och kärlek skall känna

Kan man både ger och giva

Så har man mycket givet

Att bygga ett förstålse mellan två är alldrig lätt

Ett gräl kan ställa allt på spets

Men kan man bara ordet förlåt

Så har man mycket givet

19950823