Lena Gunnarsson Konstnär

Liljevalchs vårsalong 2023

Som det se ut i världen just nu behöver man finna kraft jag vill därför med mitt skapade ge betraktaren ett inre ro och lugn där man kan släppa de negativa flödena om det är bara så för en kort sekund. Jag forma mina naturbilder efter årstiden som jag är i och från mitt inre. Bilder som jag ha tagit med mig efter mina vandringar i naturen. När hösten kommer gå jag in i en mer kreativ fas, där jag få mer tid att få formar mina verk efter de naturupplevelser som jag fått under året, framförallt vår och sommar. Men även om jag hämta min inspiration från vår och sommar så formas verken efter den årstid jag är i när jag skapa. Jag ha en bild i mitt inre hur verket ska blir, men det blir aldrig den bilden fullt ut. Den känslan jag känner när verket är klart det är en inre frid som är svår att sätta ord på.

Varit med i 20 jurybedömda utställningar de senaste Liljevalchs vårsalong 2022 och 2023. Mottagit Grundsunda (Örnsköldsvik) kulturstipendium Representerad i Luleå Kommun. 

Håller även ett kortare framförande om min resa till att bli konstnär
Medlem i :

KRO

Konstrundan i Blekinge

Svenska Konstnärerna 

Helsingborg Konstförening

Konstliv Halland

Konst i Halland

Bildupphovsrätten
Om  mej

-CV | Intyg

Utställningar  -Utställningar på gång

Konst - Min konst. Foton av mina bilder.

Poesi - Några dikter som jag har skrivit.

Länkar - Länkar till andra viktiga websidor.

Gästbok - Skriv något i min gästbok.

Kontakta mig